Gjonaj Group Holdings

PROMARKETING staff trained on Data Protection Awareness

The PROMARKETING staff participated in the “Data Protection Awareness” training, organized by Gjonaj Group Academy. This training comes as a part of the company’s strategy to apply the latest professional, legal, and technical standards. Also, this is a necessity in the business market and a standard in the services that we offer to our clients.

Data Protection is one of the most important topics for every business organization nowadays. It guarantees the highest possible security for all the data processed by the companies, especially those related to the client.

Data Protection is very important on three levels: at the personal level of every employee, at the level of the company, and at the level of the business partners and customers. The staff of PROMARKETING was presented with the latest legal and technical regulations and insights.

This was the first training session for PROMARKETING, followed by another session on the topic of Communication in Business.

Gjonaj Group Academy is a body within the Gjonaj Group Holdings, which offers training and business lectures to the staff and has collaboration with two universities in Albania.


Stafi i PROMARKETING është trajnuar për temën “Ndërgjegjësimi për Mbrojtjen e të Dhënave”

Stafi i PROMARKETING mori pjesë në trajnimin “Data Protection Awareness”, organizuar nga Gjonaj Group Academy. Ky trajnim vjen si pjesë e strategjisë së kompanisë për të zbatuar standardet më të fundit profesionale, ligjore dhe teknike. Gjithashtu, kjo është një domosdoshmëri në tregun e biznesit dhe një standard në shërbimet që ne ofrojmë për klientët tanë.

Mbrojtja e të dhënave është një nga temat më të rëndësishme për çdo organizatë biznesi në ditët e sotme. Garanton sigurinë më të lartë të mundshme për të gjitha të dhënat e përpunuara nga kompanitë, veçanërisht ato që lidhen me klientin.

Mbrojtja e të dhënave është shumë e rëndësishme në tre nivele: në nivelin personal të çdo punonjësi, në nivelin e kompanisë dhe në nivelin e partnerëve dhe klientëve të biznesit. Stafi i PROMARKETING u prezantua me rregulloret dhe njohuritë më të fundit ligjore dhe teknike.

Ky ishte sesioni i parë i trajnimit për PROMARKETING, i ndjekur nga një tjetër sesion me temën e Komunikimit në Biznes.

Gjonaj Group Academy është një organizim brenda Gjonaj Group Holdings, i cili ofron trajnime dhe leksione biznesi për stafin dhe ka bashkëpunim me dy universitete në Shqipëri.

 

 
 

Leave a Reply

Previous

Mikpritëm me shumë dashuri fëmijët e kolegëve tanë në një festë me rastin e 1 Qershorit

Next

We welcomed the students of “Business Administration” master’s degree on the next Gjonaj Group Academy training