Gjonaj Group Holdings

Media Coverage

Media Center

Media Coverage

June 5, 2024

We welcomed the students of “Business Administration” master’s degree on the next Gjonaj Group Academy training

June 3, 2024

PROMARKETING staff trained on Data Protection Awareness

June 1, 2024

Mikpritëm me shumë dashuri fëmijët e kolegëve tanë në një festë me rastin e 1 Qershorit

June 1, 2024

Gjonaj Group gëzon me një festë dhe dhurata fëmijët e shtruar në QSUT

May 15, 2024

PROMARKETING participates in the WINDTRE Conference in Rome

March 13, 2024

UET-ALUMNI 2020/ Fationa Gjonaj, sukses në karrierë dhe biznes

March 11, 2024

Fationa Gjonaj, modeli i biznesit të së ardhmes